Trwa głosowanie nad projektami zgłoszonymi do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. Zgłosiliśmy projekt budowy ścieżki rowerowej od ul. Bociania do ul. Rybia po administrowaym przez nas terenie " Błoń" Prosimy o głosy.
Karty do głosowania do pobrania u P. Mirka Książuka lub u P. Stanisława Osiewicza.

Dziękujemy wszystkim którzy brali udział w głosowaniu na zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Poniżej zadania zakwalifikowane do realizacji w przyszłorocznym budżecie:

Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przebudowa i zmiana organizacji ruchu na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie. - 507 głosów;

Udoskonalenie infrastruktury dworku Starościńskiego wraz ze skarpą przy ulicy Konopnickiej. – 475 głosów;

Zagospodarowanie starorzecza rz. Wieprz „Wieprzysko” przy ulicy Kościuszki. – 387 głosów;

Remont ulicy wjazdowej na cmentarz i osiedle ZOR II. – 387 głosów;

Wykonanie projektu (dokumentacji technicznej) na remont ul. Jana Czuby. – 366 głosów;

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Borowej wraz z kalkulacją kosztów budowy. – 321 głosów;

Kompleksowa sterylizacja psów i kotów właścicielskich na terenie Miasta Krasnystaw – 283 głosy.

Pomarańczowy banner ..
Zarząd Stowarzyszenia prosi członków o uzupełnienie składek członkowskich w m-cu sierpień 2016. Możemy wpłacić bezpośrednio na konto w Banku Spółdzielczym lub do Skarbnika P. Mirosław Wysocki.

Nazwa posiadacza rachunku: 
Stowarzyszenie " Wspólny Krasnystaw"

Numer rachunku: 37 8200 0008 2001 0024 9917 0001
Prosimy sympatyków oraz Członków Stowarzyszenia o wsparcie finansowe przedsięwzięcia polegającego na bodowie zatoki do cumowania kajaków na rzece Wieprz. Zatoka zlokalizowana jest na odnodze rzeki zasilającej starorzecze "Wieprzysko".
Inwestycję rozpoczniemy z chwilą zebrania odpowiedniej kwoty oraz w momencie najniższego poziomu wody w rzece co pewnie nastąpi nie wcześniej jak w m-cu lipcu. Środki można wpłacać na rachunek Stowarzyszenia z dopiskiem "na zatokę".
Mając dowód wpłaty możemy kwotę odliczyć od podatku za rok 2017 jako darowiznę.

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Copyright Nazwa.pl