Uprzejmie informujemy, że w głosowaniu na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 złożono 2455 kart do głosowania. Po weryfikacji okazało się, że oddano 2378 głosów ważnych oraz 77 nieważnych. Największe poparcie uzyskały poniższe zadania, które będą wykonane w przyszłym roku:

1.Remont drogi dojazdowej od ul. Poniatowskiego do budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 20a i ul. Poniatowskiego 22 wraz z ogólnodostępnym parkingiem – 678 głosów, wysokość przyznanej kwoty to 60 000 zł;
2.Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Jana Czuby – odcinek 160 m – 556 głosów, wysokość przyznanej kwoty to 178 500 zł;
3.Budowa ścieżki rowerowej „Błonie” – odcinek od ulicy Bocianiej do ulicy Rybiej – 445 głosów, wysokość przyznanej kwoty to 178 000 zł;
4.Utworzenie toalety miejskiej w Krasnymstawie – ul. Okrzei – 404 głosy, wysokość przyznanej kwoty to 93 500 zł.
Dziękujemy za wsparcie naszego projektu - budowa ścieżki rowerowej " Błonie".

Zakończyło się głosowanie w sklepach sieci TESCO w ramach projektu  - Decydujesz, pomagamy. Ostateczne wyniki będą podane do 13 listopada ale już dzisiaj możemy powiedzieć, że nasz projekt " Zagroda dydaktyczna" spotkał się z dużym poparciem. Termin realizacji projektu przewidziano do końca kwietnia 2018r. i jeśli nie nastąpią obiektywne trudności dołożymy starań aby go dotrzymać.
Pomarańczowy banner ..
Zarząd Stowarzyszenia prosi członków o uzupełnienie składek członkowskich w m-cu sierpień 2016. Możemy wpłacić bezpośrednio na konto w Banku Spółdzielczym lub do Skarbnika P. Mirosław Wysocki.

Nazwa posiadacza rachunku: 
Stowarzyszenie " Wspólny Krasnystaw"

Numer rachunku: 37 8200 0008 2001 0024 9917 0001
Prosimy sympatyków oraz Członków Stowarzyszenia o wsparcie finansowe przedsięwzięcia polegającego na bodowie zatoki do cumowania kajaków na rzece Wieprz. Zatoka zlokalizowana będzie na starorzeczu rzeki zasilającej  "Wieprzysko".
Inwestycję rozpoczniemy z chwilą otrzymania stosownego pozwolenia oraz zbierzemy odpowiednią kwotę  Środki można wpłacać na rachunek Stowarzyszenia z dopiskiem "na zatokę".
Mając dowód wpłaty możemy kwotę odliczyć od podatku za rok 2017 jako darowiznę.

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Copyright Nazwa.pl