KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 

1.KRS: 0000613915 
2.REGON: 364253970, 
3.NIP: 5641789343 
 
Uruchomiliśmy rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie. 

Nazwa posiadacza rachunku: 
Stowarzyszenie " Wspólny Krasnystaw"

Numer rachunku: 37 8200 0008 2001 0024 9917 0001

Stowarzyszenie Wspólny Krasnystaw zostało powołane z potrzeby przedstawienia lokalnych problemów mieszkańców ulicy Kościuszki na forum toczących się dyskusji samorządowych i nie tylko. Powołując Stowarzyszenie chcemy uczestniczyć w dyskusji dotyczącej naszych bytowych spraw ale także widzimy je w kontekście planów rozwoju Miasta.

Modernizacja ul. Kościuszki to jeden z istotnych elementów tej układanki. Kolejnym zapewne będzie zagospodarowanie terenów poprzemysłowych po PKS czy już zapomnianej oczyszczalni ścieków przy ul. Kołowrót. Wierzymy, że powołanie Oddziału Mieleckiej Strefy Ekonomicznej przyczyni się do tworzenia miejsc pracy.

Po pracy szukamy wypoczynku aby naładować akumulatory. Każdy realizuje to w formie dla siebie odpowiedniej i tutaj zaczynają się problemy. Uważamy, że zagospodarowanie starorzecza rzeki Wieprz wraz z ponad 20 hektarami łąk stworzy szansę dla wszelkich form rekreacji i wypoczynku.

Chcemy współpracować z każdym, kto pragnie rozwoju tej części naszego Miasta. Wierzymy, że jesteśmy w stanie skupić wokół siebie te środowiska, które oczekują, że nasze Miasto dołączy do grona najlepiej rozwijających się.

Jesteśmy Stowarzyszeniem otwartym i chętnie przyjmiemy w nasze szeregi zainteresowanych uczestnictwem w tworzeniu wizji rozwoju naszej okolicy. Dążymy do zerwania z formułą tworzenia „bylejakości”, nie poruszamy się w przestrzeni „jakoś to będzie”.


Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes - Stanisław Osiewicz

Vice Prezes - Mirosław Księżuk
Skarbnik - Mirosław Wysocki
Sekretarz - Lucjan Wąsiura
Członek - Andrzej Kmicic
Członek - Marcin Liśkiewicz

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Barbara Szewczak
Członek - Daniela Chomczyńska
Członek - Mirosław Burzawa
Podczas posiedzenia Zarządu podjęto temat zorganizowania na terenie Błoń miejsca z przeznaczeniem na wspólne grylowanie lub tak jak to miało miejsce w przeszłości organizacji Festynu Rodzinnego
Fotografia poniżej przedstawia tereny Błoń które chcemy zagospodarować jako rekreacyjne dla Miasta. Może nie wszystkie nasze plany uda się zrealizować. Jeśli nie będziemy mówić o swoich planach to na pewno przyroda zagospodaruje po swojemu tę cześć Miasta. 
Copyright Nazwa.pl