Tyrolka

Jesteśmy w trakcie budowy nowego elementu placu zabaw dla dzieci – tyrolka – zjazd linowy. Będzie to ogólnie dostępna zjeżdżalnia na linie dla dzieci w wieku 3 – 10 lat. Już możemy pokazać fragment konstrukcji.