Uruchomienie punktu informacji turystycznej

Na początku roku zwróciliśmy się do Władz Miasta z zapytaniem dotyczącym uruchomienia punktu informacji turystycznej znajdującego się w centrum – Rynek. Jak ważna jest tego typu informacja przekonaliśmy się już wielokrotnie w trakcie prowadzonych rozmów z turystami korzystającymi z pola namiotowego podróżujących szlakiem Green Velo. Po rozmowach prowadzonych z Burmistrzem otrzymaliśmy zapewnienie, że taki punkt będzie można uruchomić. Podjęliśmy działania w kierunku realizacji tego przedsięwzięcia i udało nam się wynegocjować warunki prowadzenia takiego punktu w mieście. Jest szansa aby od maja punk rozpoczął działalność.
Jeśli są chętne osoby zainteresowane promocją Miasta i Powiatu a może także swojej działalności to zapraszamy do współpracy. Punkt będzie otwarty w dni powszednie w godzinach popołudniowych oraz w sobotę i niedzielę według ustalonych dyżurów.
Zapraszamy do współpracy.